Úvod  »  Nejčastější dotazy  »  Dielektrická kapalina

Dielektrická kapalina

Jejím účelem je zejména vyplachovat, chladit a zamezit vzniku elektrického oblouku. Dokonalé odstraňování vytržených částic a dodávka čerstvého dielektrika jsou nutné také pro zachování stabilního řezu. Výběr dielektrické kapaliny a její včasná obnova se nemá podceňovat.

Naše nabídka:

Speciální oleje EDM fluid 135 a EDM fluid 105  určené pro elektrojiskrové obrábění, všechny typy operací,
použitelné i při vysokých proudových hustotách.

Vlastnosti a výhody:

  • Velmi tekutý – dobře vyplachuje
  • Vysoká oxidační stálost
  • Neobsahuje benzen
  • Čirý a bez zápachu
  • Nízký obsah aromátů
  • Vysoký bod vzplanutí

Použití:

  • Náplň vany hloubicích strojů
  • Díky velmi malému obsahu aromátů a vysokému bodu vzplanutí zlepšuje podmínky na pracovišti z hlediska BOZP
Vlastnosti EDM fluid 135 EDM fluid 105
Vzhled Čirá kapalina vizuálně Čirá kapalina vizuálně
Měrná hmotnost při 20°C 812 kg/m3 810 kg/m3
Viskozita při 20°C 6,5 mm2/s 3,5 mm2/s
Bod vzplanutí (COC) min. 135 °C min. 105 °C
Bod tuhnutí – 12 °C – 25 °C
Obsah aromátů 0,01 hm % 0,01 hm %

K dispozici je také produkt EDM fluid 160 (pro nejvyšší proudy), vyžádejte si bližší informace.