Úvod  »  Aktuálně  »  Upozornění na nepravdivé informace a lstivé jednání

Upozornění na nepravdivé informace a lstivé jednání

Všem našim partnerům a uživatelům EDM grafitových materiálů POCO oznamujeme, že dosavadní nabídka EDM grafitů se nezměnila a dodávky jsou stále bezproblémové.  Sortiment nadále zahrnuje celosvětově nejoblíbenější grafity EDM-200 a EDM-1 a další grafitové materiály špičkové kvality určené pro elektroerozívní obrábění, a to všechny výhradně a přímo od jejich výrobce POCO Graphite.

Výše uvedené oznámení jsme nuceni vydat jako reakci na nepravdivé informace a  lstivé jednání obchodního zástupce výrobce a dodavatele grafitových materiálů, jehož jméno známe. Během obchodních schůzek sděluje svým protějškům tzv. zaručené informace o tom, že společnost POCO Graphite zastavila produkci určitých tříd grafitových materiálů, mj.  EDM-200. Domníváme se, že záměrem je patrně vyvolat nejistotu v dosavadních pevných vztazích s našimi klienty a zároveň – jak jinak – nabídnout vlastní materiály.

Zdravé konkurence si vážíme, falešné jednání odsuzujeme. Morálka se nedá soudně vymáhat. S porušováním principů a zásad správného jednání se každý musí vnitřně vyrovnat.

V Praze dne 3. února 2017