Úvod  »  Grafity EDM

Grafity EDM

Více než šedesát let je společnost POCO Graphite  (v USA stát Texas)  ve světě známá nejen jako obecně uznávaný přední výrobce grafitových materiálů EDM určených speciálně pro EDM procesy, a také jako poskytovatel technologie jejich efektivního použití.

POCO grafity EDM jsou určeny pro výrobu elektrod a následné elektroerozivní obrábění nástrojových a nerez ocelí, hliníku a speciálních slitin včetně kovových slitin s vysokým obsahem mědi.

Výroba těchto grafitových materiálů se pečlivě kontroluje. Uživatelé tak mají jistotu, že každá elektroda z grafitu dané třídy má vždy stejnou strukturu a vlastnosti a tedy také odpovídající efektivní použití během EDM procesů.

POCO - logo
Jednou z nejvýše ceněných vlastností POCO grafitů EDM je jejich snadná obrobitelnost. Grafit se při frézování nevyštipuje, hrany jsou rovné a rohy ostré, elektrodu lze vyrobit ve vynikající kvalitě hned napoprvé. Vynikající obrobitelnost dovoluje frézovat velmi tenká vysoká žebra a jemné detaily.

Téměř všechny třídy grafitů lze také snadno řezat na drátovce.

K dispozici je EDM Technický manuál, který umožňuje pro daný tvar elektrody a materiál obrobku vybrat optimální třídu grafitu a stanovit podmínky EDM procesu, za kterých lze dosáhnout minimálního opotřebení elektrody a největší úběr kovového materiálu při požadované jakosti konečného povrchu dutiny.  Příslušné informace jsou poskytovány v rámci dodávek grafitových materiálů.