Úvod  »  Grafity EDM  »  Použití na elektrody

Použití na elektrody

Jednou z nejvýše ceněných předností POCO grafitových materiálů EDM je jejich velmi snadná obrobitelnost. Grafit se při frézování nevyštipuje, rohy jsou ostré, stěny žeber jsou hladké a nejsou „poskákané“. Elektrodu tak lze ve vynikající kvpoco-grafit-bila2alitě vyrobit hned napoprvé. Tím se zkracují výrobní časy, zvyšuje se výrobní kapacita, šetří drahé frézovací nástroje a výrobní náklady jsou nižší. poco-grafit-bila
Vynikající obrobitelnost umožňuje frézovat velmi složitá, tenká, volně stojící žebra a jemné detaily. Téměř všechny třídy grafitů lze také snadno řezat na drátovce a v některých případech tak vytvořit zcela mimořádné detaily.

Výroba elektrody je mnohem dražší než cena samotného grafitu na její zhotovení.

Existuje ještě další dobrý důvod
proč pracovat s POCO grafitovými materiály :

Výrobce dává k dispozici výsledky vývoje, které shrnul do EDM Technického Manuálu. V něm jednoduše a přehledně definuje výkonnostní parametry všech tříd POCO grafitů a způsoby jejich efektivního použití ve vazbě na materiál obrobku. Informace obsažené v tomto manuálu usnadňují práci konstruktérům elektrod, programátorům a obsluze hloubicích strojů.  Umožňují totiž snadno a spolehlivě vybrat optimální třídu grafitu pro daný tvar elektrody a obrobku,  stanovit podmínky pro práci na hloubičce a předvídat výsledky práce v čase i kvalitě. To přispívá k vyšší kultuře práce bez zbytečných stresů.

Příklady použití

Dutina je zrcadlem elektrody.
Výroba elektrody je mnohem dražší než cena samotného grafitu potřebného k jejímu zhotovení.

Aplikace grafitu EDM-1 Aplikace grafitu EDM-1

Vyztužovací žebro, hloubka 86 mm, dutina vyrobena jedinou elektrodou – úspora frézování, nástrojů, mzdy, a také grafitu.