Úvod  »  Grafity EDM  »  Typické vlastnosti

Typické vlastnosti


Každá třída grafitu POCO je „ušita na míru“ určitému rozsahu aplikací s danými výkonnostními charakteristikami. To zaručuje nejlepší rovnováhu mezi úběrem kovu ( = rychlostí ), opotřebením elektrody a jakosti konečného povrchu dutiny /plochy/ při vysoké produktivitě EDM procesu.

Grafity jsou klasifikovány podle zrnitosti. Velikost zrna však zdaleka není jediné kriterium jakosti grafitu.

 

GRAFIT ANGSTROFINE (ultra jemné částice až do velikosti angströmu)

Typické vlastnosti: Použití:
EDM-AF5 EDM-AF5 Nejjemnější grafit na trhu.
Velmi vysoká odolnost proti opotřebení,
rychlý úběr kovu obrobku. Průměrná
velikostí zrna menší než 0,001 mm zaručuje
vynikající pevnost  a umožňuje dosahovat
velmi jemný konečný povrch tvarové dutiny.
Velikost částic (mikron): < 1
Pevnost v ohybu (kg/cm2): 1019
Pevnost v tlaku (kg/cm2): 1554
Tvrdost (shore): 83
Měrný elektr.  odpor (µΏm): 21,6
 • elektrody s jemnými detaily
 • obtížně obrobitelné detaily
 • jemné a křehké elektrody
 • různé elektrody se závity
 • jemné povrchové opracování

COOPER ULTRAFINE (grafit sycený mědi)

Typické vlastnosti: Použití:
EDM-C3 EDM-C3 Vysoce hutný grafit sycený mědí.
Vhodný pro obrábění tzv. exotických slitin
s vysokým obsahem mědi. Snadno se frézuje
a řeže na drátovce. Splňuje nejvyšší nároky
na vysokou rychlost úběru kovu při redukci
počtu elektrod při jakosti povrchu dutiny.
Velikost částic (mikron): < 5
Pevnost v ohybu (kg/cm2): 1427
Pevnost v tlaku (kg/cm2): 1993
Tvrdost (shore): 66
Měrný elektrický odpor (µΏm): 3,2
 • speciální aplikace
  v leteckém průmyslu
 • obrábění tzv. exotických
  slitin s obsahem mědi
 • formy na vstřikování plastů

ULTRAFINE

Typické vlastnosti: Použití:
EDM-4 EDM-4 Nejlepší materiál v klasifikaci ultra
jemných grafitů. Vysoce izotropní materiál
kombinuje mimořádnou pevnost se spíše
mírnou tvrdostí. Má špičkové parametry
z hlediska úběru kovu, opotřebení elektrody
a jakosti povrchu. Snadno e frézuje a řeže
na drátovce.
Velikost částic (mikron): < 4
Pevnost v ohybu (kg/cm2): 1230
Pevnost v tlaku (kg/cm2): 1511
Tvrdost (shore): 76
Měrný elektr.  odpor (µΏm): 12,7
 • elektrody s jemnými detaily
  a požadavky na mimořádně
  jemný povrch obrobku
 • elektrody řezané drátem
 • formy na vstřikování plastů
EDM-3 EDM-3 Izotropní grafit s ultra jemnou
zrnitostí, vysokou pevností a odolností
proti opotřebení. Snadno se frézuje
a řeže na drátovce. Vhodný zejména
pro hloubení hlubokých žeber. Umožňuje
vysokou jakost konečného povrchu.
Je obecně pokládán za světový etalon.
Velikost částic (mikron): < 5
Pevnost v ohybu (kg/cm2): 935
Pevnost v tlaku (kg/cm2): 1273
Tvrdost (shore): 73
Měrný elektr.  odpor (µΏm): 15,6
 • elektrody s jemnými detaily
 • elektrody se závity
 • elektrody řezané drátem
 • formy na vstřikování plastů
 • jemné povrchové opracování
EDM-1 EDM-1 Izotropní grafit s ultra jemnou
zrnitostí. Odolný vůči opotřebení, nabízí
vysokou rychlosti obrábění a jemné
opracování povrchu dutiny. Uplatňuje se
zejména při erodování žeber. Snadno
a dobře se frézuje a řeže drátem.
Velmi oblíbený pro vynikající poměr
cena / výkon.
Velikost částic (mikron): < 5
Pevnost v ohybu (kg/cm2): 682
Pevnost v tlaku (kg/cm2): 998
Tvrdost (shore): 69
Měrný elektr. odpor (µΏm): 19,3
 • elektrody se složitými detaily
 • hrubovací a dokončovací
  elektrody s malým
  opotřebením
 • formy na plasty a lití kovů

COOPER SUPERFINE (velmi jemný grafit sycený mědí)

Typické vlastnosti: Použití:
EDM-C200 EDM-C200 Super jemný grafit s vysokou
hustotou, sycený mědí. Snadno se frézuje
a řeže na drátovce. Vhodný zejména
k obrábění speciálních kovů a slitin
s vysokým obsahem mědi. Umožňuje
redukovat počet elektrod. Umožňuie
vysokou rychlost úběru kovu při relativně
značné odolnosti vůči opotřebení.
Velikost částic (mikron): < 10
Pevnost v ohybu (kg/cm2): 851
Pevnost v tlaku (kg/cm2): 1631
Tvrdost (shore): 62
Měrný elektrický odpor (µΏm): 2,9
 • obrábění speciálních kovů
  a slitin s Cu
 • konstrukční žebra
 • obrábění karbidů
 • formy na plasty

GRAFIT SUPERFINE (velmi jemný grafit)

Typické vlastnosti: Použití:
EDM-200 EDM-200 Izotropní super jemný grafit
s dobrou pevností, odolností proti
opotřebení a možností jemného
opracování povrchu. Uplatňuje se při
obrábění jednoduchých i složitějších
tvarů. Velmi dobře se frézuje, je šetrný
k nástrojům Má vynikající poměr
cena / výkon.
Velikost částic (mikron): < 10
Pevnost v ohybu (kg/cm2): 569
Pevnost v tlaku (kg/cm2): 984
Tvrdost (shore): 68
Měrný elektr. odpor (µΏm): 14,7
 • elektrody s náročnějšímii
  detaily frézované
 • hrubovací a dokončovací
  elektrody
 • sítě žeber, složitější tvary
 • formy na plasty a lití kovů
EDM-180 EDM-180 Izotropní super jemný grafit
odolný proti opotřebení při vysokém
úběru kovu. V některých případech
alternativa k EDM-200. Velmi dobře
se frézuje. Uplatňuje se při obrábění
zejména méně náročných tvarů bez
extrémních požadavků na jakost
povrchu dutiny.
Velikost částic (mikron): < 10
Pevnost v ohybu (kg/cm2): 590
Pevnost v tlaku (kg/cm2): 1060
Tvrdost (shore): 66
Měrný elektr. odpor (µΏm): 13,0
 • elektrody s méně náročnými
  detaily frézované
 • hrubovací a dokončovací
  elektrody
 • sítě žeber, méně složité tvary

GRAFIT FINE (jemný grafit)

Typické vlastnosti: Použití:
EDM-160 EDM-160 Izotropní pevný jemný grafit
odolný proti opotřebení s možností
vysokých úběrů kovu. Umožňuje
širokého použití pro všechny typy
operací vč. jemnějšího opracování
povrchu. Dobře se frézuje. Příznivá
cena ho předurčuje pro výrobu
elektrod, kde frézovací kapacity
nejsou kritckým místem.
Velikost částic (mikron): < 11
Pevnost v ohybu (kg/cm2): 550
Pevnost v tlaku (kg/cm2): 1020
Tvrdost (Shore): 68
Měrný elektr. odpor (µΏm): 14,5
 • elektrody s méně náročnými
  detaily frézované
 • hrubovací a dokončovací
  elektrody
 • sítě hrubších žeber, méně
  složité tvary
 • formy na plasty a lití kovů