Úvod  »  CO MŮŽEME HNED UDĚLAT

CO MŮŽEME HNED UDĚLAT


Nabídneme grafitové materiály pro obrábění všech druhů ocelí, hliníku a slitin s vysokým obsahem mědi a k nim unikátní technologie.

Vysvětlíme jak zvolit nejvhodnější grafit pro výrobu elektrody z hlediska tvaru budoucí dutiny, počtu dutin ve formě, jakosti konečného povrchu a minimálních nákladů na zhotovení dutiny s přihlédnutím k dohodnutému termínu dokončení formy.

Grafit dnes odešleme, abyste už zítra mohli frézovat

Předáme zásadní informace o tom, jak minimalizovat opotřebení elektrody, zvýšit rychlost obrábění dutiny a dosáhnout požadovanou jakost erodovaného povrchu dutiny.

Poskytneme jednoduchý návod, jak stanovit optimální jiskrovou mezeru a efektivně pracovat s grafitovou elektrodou na jakémkoliv hloubicím stroji včetně manuálního.