Úvod  »  Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy

 Jak lze spolehlivě porovnávat grafity ?

Odpověď měla začít otázkou: Podle jakých kritérií budeme EDM grafit srovnávat ? Podle velikosti zrna, podle jejich tvaru, hustoty nebo porosity ? Některé údaje výrobci vůbec nezveřejňují, některé se přeceňují (např. velikost zrna) a jiné podceňují (např. tvrdost). Asi proto se objevují nejrůznější srovnávací tabulky a doporučení, která podsouvají názor toho, kdo ona „papírová“ srovnání vytvořil. Papír přece snese všechno !

Přitom je ověření jakosti grafitových materiálů a jejich vhodnost pro EDM použití snadné. Postačí, aby dodavatel grafitu poskytl výrobci forem tzv. výkonnostní parametry jednotlivých tříd grafitových materiálů, které jsou zásadní pro výsledek EDM procesu a jeho efektivnost. Jinými slovy, aby poskytl podrobné informace o vlastnostech grafitů a jejich chování při vlastním obrábění. Spoléhat se na technologii, kterou stroj „sám“ vytvoří,  může být sice příjemné pro obsluhu stroje, ale méně také vydatně zvýšit výrobní náklady ( např. více elektrod z důvodu jejich nadměrného opotřebení, delší čas erodování, nestabilní obrábění apod. ).

K čemu je znalost teorie EDM obrábění užitečná?

Základní znalosti zásadně pomáhají při výběru správné třídy grafitu pro určitou aplikaci s ohledem na materiál obrobku. A také pochopit, proč jeden druh grafitu při určité práci dává zcela jiné výsledky než druhý. Jinými slovy: proč jeden druh grafitu vhodný pro jednu určitou práci nemusí být dobrý pro jinou.

Cena a kvalita grafitu

Na první pohled jsou všechny grafitové materiály stejné (kromě grafitů sycených mědí). Liší se však strukturou a specifickými vlastnostmi, které předurčují jejich efektivní použití. Rozdíly v kvalitě se promítají do ceny EDM grafitů.

Platí zde ono známé rčení: levně koupeno – draze placeno. Skutečností je, že znalost vlastností grafitů a jejich správné použití spoluvytváří rozdíl mezi ziskem a ztrátou, úspěchem a neúspěchem. Zadavatelé forem se neptají jaká byla cena grafitu, který jsme na elektrody použili, ale žádají co nejnižší ceny forem a krátké lhůty pro jejich dodání.

Existuje tzv. univerzální grafit ?

Obecně vzato téměř s každým grafitovým materiálem lze vyrobit dutinu snad s výjimkou dlouhých tenkých žeber anebo extrémních požadavků na jakost konečného povrchu dutiny. S velkou nadsázkou lze říci, že každý grafit může být „univerzální“. Otázkou ovšem je, jaké budou skutečné náklady na zhotovení elektrod a dutiny formy, tj. kolik elektrod budeme potřebovat a za jak dlouho dutinu vyrobíme. Znalost vlastností grafitu je tudíž nezbytná, neboť zásadně ovlivňuje výrobní časy a náklady, termíny dodávek forem a jejich cenu.

Které nástroje pro frézování grafitu jsou nejlepší?

Hlavní příčinou opotřebení nástroje je otěr a proto je třeba při výběru frézy na tuto skutečnost myslet. Nejdelší životnost mají nástroje s diamantovým povlakem. Je užitečné si nástroj řádně prohlédnout, poněvadž ne všichni výrobci nabízejí dostatečně ostrou řeznou diamantovou vrstvu. Použít lze také nástroje s vrstvou Ti-N.

Dodavatelů fréz je hodně, je však rozumné vybrat si toho, kdo má s obráběním grafitu opravdu zkušenost.

Lze grafit spojovat lepením ?

POCO grafity se snadno lepí například k podložce či držáku elektrod. Lepíme-li však dva kusy grafitu k sobě, musíme počítat s tím, že v místě styku obou částí vznikne nevodivá mezera. Podobně je to s elektrodu, která se v některém místě ulomila. Orbitováním lze mezeru eliminovat.