Úvod  »  Příklady použití

Příklady použití

Dutina je zrcadlem elektrody.
Výroba elektrody je mnohem dražší než cena samotného grafitu potřebného k jejímu zhotovení.

Aplikace grafitu EDM-1   Aplikace grafitu EDM-1

Vyztužovací žebro, hloubka 86 mm, dutina vyrobena jedinou elektrodou – úspora frézování, nástrojů, mzdy, a také grafitu.