Úvod  »  Technologická podpora

Technologická podpora


Vlastnosti grafitových materiálů POCO a dlouhé roky jejich výzkumu a testování shrnula společnost POCO GRAPHITE do Technického manuálu pro EDM obrábění. Obsažené informace nejsou v této šíři k dispozici nikde jinde a jsou návodem ke správnému efektivnímu použití všech tříd POCO grafitů.

POCO grafity spolehlivě obrábějí nástrojové a nerez oceli, hliník, ampco, amcoloy, moldmax, albromet a další speciální slitiny s vysokým obsahem mědi včetně těch, které jsou často označované jako exotické.

EDM Technický Manuál definuje výkonnostní parametry všech tříd POCO grafitů a jejich použití ve vazbě na materiál obrobku. Přehledně ukazuje jak velký úběr kovu (= rychlost EDM procesu) lze dosáhnout při různých hodnotách proudu, jaké lze očekávat a skutečně dosáhnout opotřebení elektrody a jakost povrchu dutiny. Údaje obsažené v EDM Technickém Manuálu lze spolehlivě využít pro práci na všech modelech hloubicích strojů.

Technologie

Údaje například umožňují vybrat optimální třídu grafitu pro daný tvar elektrody a materiál obrobku a optimalizovat podmínky, za kterých lze dosáhnout minimálního opotřebení elektrody při maximální rychlosti erodování. To mimo jiné dovoluje odhadovat časy nutné pro erodování dutiny a organizovat výrobu bez zbytečných stresů.