Úvod  »  Technologická podpora  »  Čas jsou peníze

Čas jsou peníze

Zadavatelé forem se nástrojáren neptají na cenu grafitu pro elektrody; požadují co nejnižší ceny forem a krátké dodací lhůty. Nepřímo tak zdůrazňují vztah člověka k významu a hodnotě času, který by měl být využit pokud možno efektivně. Klíč k naplnění přísloví Čas jsou peníze potvrzují  zkušenosti z výroby: pořizovací cena grafitu na zhotovení elektrody je téměř vždy pouze velmi malou částí celkových nákladů na výrobu dutiny a zejména formy.  Vyplatí se tedy navrhnout a vyrobit elektrodu z kvalitního grafitu, který umožňuje mj. redukovat celkový počet elektrod a vyšší rychlost EDM procesu. Úspora jedné elektrody tak znamená nejen nižší náklady na pořízení grafitu,  ale také nepřímé zvýšení frézovacích kapacit, zkrácení výrobního času a podstatně nižší celkové náklady na zhotovení dutiny.

Jak ale vybrat správnou třídu grafitu, když všechny grafitové materiály jsou na první pohled téměř stejné (kromě POCO grafitů sycených mědí). Máme za to, že existuje pět klíčových faktorů pro správnou volbu grafitu – Jak vybrat správný grafit

Samotná volba grafitu na určitou elektrodu spoluvytváří rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem, mezi ziskem a ztrátou. Výběr grafitu  pro zhotovení určité elektrody rozhoduje nejen o její jakosti z hlediska dokonalého tvaru včetně detailů, ale má značný vliv také na rychlost obrábění,  velikost opotřebení elektrody a stabilitu EDM procesu.

casHodnota elektrody tak není dána samotnou cenou grafitu, nýbrž cenou práce, kterou při zhotovení elektrody a dutiny vykoná resp. kterou ušetří. 

Každá třída POCO grafitu je vyvinuta pro určitý rozsah použití. Je užitečné umět předvídat, jaký výsledek od grafitové elektrody lze očekávat. Požadavky jsou převážně určeny výrobní dokumentací. Za výběr třídy grafitu na danou práci by tak měli mít zodpovědnost ti, kdo grafit vybírají, frézují a následně pracují s elektrodou jako nástrojem pro obrábění. Svízele mohou nastat, když se o nákupu rozhoduje bez potřebných zkušeností. Na vyhodnocení důsledků chybného rozhodnutí obvykle nemá nikdo čas, ale doplácejí na něho všichni.