Úvod  »  Technologická podpora  »  Školení a konzultace

Školení a konzultace

Společnost POCO je známa nejen jako přední a uznávaný výrobce a dodavatel EDM grafitů na elektrody.
Ojedinělé jsou i služby poskytované ve spolupráci s námi výrobcům forem na vyžádání (avšak
bezplatně) přímo v provozech a na konkrétních hloubicích strojích: jsou to podrobné a věrohodné
informace, které nejsou jinde k dispozici. Přispívají tak mj. k vyšší kvalifikaci všech, kdo přípravu
výroby a efektivnost výroby dutin forem ovlivňují a zabývají se problematikou výroby forem:
nákupčích, konstruktérů, programátorů, obsluhy EDM strojů, organizátorů výroby a dalších.

Není důležité, jaký máte stroj, ale to, jak usnadnit a zpříjemnit Vaši práci s grafitovou elektrodou.

Naši odborní poradci se těší na setkání s Vámi.

 

Tedok

Konzultace a školení jsou zdarma a zahrnují mimo jiné témata:

  • Vlastnosti a charakteristiky grafitů, čím se od sebe liší, speciální grafity
  • Jak kvalita grafitu ovlivňuje celkové výrobní náklady na formu
  • Snižování nákladů na výrobu elektrod a forem
  • Řešení problémů, které se při práci s grafitovými elektrodami vyskytují
  • Jak správně „vyladit“ stroj, aby EDM proces byl stabilní a bez západů
  • Rozšíření výrobních kapacit bez zbytečných investic
  • Rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem, stres a ztráta není náhoda