Úvod  »  Třídy EDM grafitů

Třídy EDM grafitů

Grafity pro EDM jsou klasifikovány podle zrnitosti. Velikost zrna je důležitá proto, že většina všech vlastností a charakteristik grafitu je vázána přímo nebo nepřímo na velikost a především tvar zrn a jejich orientaci. Velikost zrna však zdaleka není jediné kriterium jakosti grafitu.

Každá třída EDM grafitu POCO je „ušita na míru“ určitému rozsahu aplikací s testovanými výkonnostními charakteristikami. To zaručuje nejlepší rovnováhu mezi úběrem kovu (rychlostí úběru), co nejnižším opotřebením elektrody a jakostí požadovaného konečného povrchu při vysoké produktivitě EDM procesu.


POCO grafity EDM se řadí do následujících klasifikačních skupin:


Klasifikace EDM grafitů

ANGSTROFINE ULTRAFINE SUPERFINE FINE
EDM-AF5 EDM-1 EDM-180 EDM-160
EDM-3 EDM-200
EDM-C3 EDM-C200
EDM-4
< 1μ 1μ – 5μ 6μ – 10μ < 11μ

 

Nenašli jste odpověď na Váš dotaz? Zavolejte nám nebo napište e-mail.