Grafitové materiály POCO řady EDM jsou ve světě obecně pokládány za špičku v oboru. Jsou vyvinuty speciálně pro použití v elektroerozivním oboru pro výrobu elektrod.

K dispozici je přehledný EDM Technický manuál poskytující jednoduchý návod na efektivní použití grafitu.  Technický manuál umožňuje snadno a rychle vybrat správný grafit a zároveň dává doporučení jak tento grafit na hloubicím stroji použít, aby náklady na zhotovení elektrod a dutiny byly minimální a výrobní časy co nejkratší.  

Na trhu forem je silná konkurence.  Formy jsou stále složitější a jejich zadavatelé požadují stále nižší ceny a stále kratší dodací lhůty.  Těmto trendům a výrobcům forem vycházíme vstříc tím, že spolu s EDM grafitovými materiály POCO poskytujeme nástrojárnám také účinnou technologii pro práci s nimi.  A to je mnohem více než jen samotné dodávky grafitu.   Objednávky a doručení