top of page

Jak vybírat grafit?

Existují četné názory na volbu grafitu pro konkrétní práci. Máme za to, že objektivně existuje pět základních faktorů pro výběr materiálu budoucí elektrody. Tyto faktory ve skutečnosti rozhodují o tom, zda a nakolik bude určitý projekt pracný a úspěšný.

 

Pět klíčových faktorů pro výběr

1. úběr materiálu (rychlost erodování) se značně mění podle třídy grafitu. Správná volba třídy grafitu pro elektrodu daného tvaru umožňuje maximalizovat míru úběru materiálu při minimálním opotřebení elektrody.

 

2. opotřebení elektrody nelze zcela zabránit. Volba správného materiálu na elektrodu a optimální nastavení parametrů obrábění opotřebení výrazně minimalizuje. To umožňuje snížit počet elektrod nutných pro efektivní zhotovení dutin, a tedy i náklady na jejich výrobu.

 

3. jemné konečné opracování povrchu se získá kombinací vhodného materiálu elektrody, vyplachovacích podmínek a správným nastavením parametrů generátoru.  Pro dosažení nejlepšího povrchu dutiny je třeba pracovat s grafitem obsahujícím ultrajemné nebo angstromové částice a s grafity s vysokou pevností.

 

4. tvrdost grafitu je důležitým faktorem pro jeho obrobitelnost. Dobrá obrobitelnost zaručuje přesnou tvarovou dokonalost elektrody a ovlivňuje výrobní náklady. Grafit musí být zároveň dostatečně pevný, aby odolal případnému poškození při manipulaci a opotřebení při samotném elektrojiskrovém procesu. Pevnost a malá velikost částic jsou důležité pro dosažení minimálních poloměrů a malých tolerancí.

 

5. cena grafitu na pořízení elektrody bývá vůči celkovým nákladům na výrobu formy zanedbatelná. Tato skutečnost se často přehlíží. Při kalkulaci nákladů má mnohem větší váhu čas nutný pro její výrobu, doba elektroerozivního procesu, opotřebení elektrody  a náklady na obsluhu stroje. Proto se vyplatí znát vlastnosti grafitu a výkonnostní charakteristiky materiálu elektrody a jejich účinek na obrobek během obrábění.

 

Pokud máte pochybnosti o výběru správné třídy grafitu, kdykoliv nás kontaktujte.
Reagujeme okamžitě, protože víme, že výrobní lhůty jsou dané a čas stojí peníze.

Existuje univerzální grafit?

Elektroda z jedné třídy grafitu, která je vhodná pro určitou práci, dává při stejných parametrech nastavení zcela jiné výsledky než elektroda z jiné třídy. Rozdíly jsou mimo jiné v obrobitelnosti, kvalitě elektrody, rychlosti úběru, jakosti povrchu a opotřebení elektrody. Jinými slovy: s různým grafitem se možná podaří udělat stejnou práci, ale kvalita dutiny a náklady na její zhotovení se budou významně lišit.

K čemu je užitečná znalost vlastností grafitů?

Formy jsou stále složitější, tlak na ceny větší a termíny kratší a kratší. Znalost vlastností grafitů a jejich struktury je podmínkou správného výběru grafitu pro zhotovení elektrody jako originálního nástroje pro obrábění. Materiál elektrody spoluvytváří rozdíl mezi ziskem a ztrátou, úspěchem a neúspěchem.

 

Jaký je grafit, tak kvalitní bude elektroda. Jaká je elektroda, taková bude dutina. Dutina je zrcadlem elektrody.

Jak určit velikost jiskrové mezery?

Jiskrová mezera (GAP) má spolu s grafitovým materiálem rozhodující vliv na efektivnost EDM procesu. Spolurozhoduje o rychlosti erodování, výrobních časech a nákladech, kvalitě práce. Nevhodně zvolená jiskrová mezera bývá také nezřídka příčinou problémů, které se při práci s grafitem vyskytují. Víme, že změna GAP urychlila u některých operací zhotovení dutiny o vysoké desítky procent. Správné určení velikosti jiskrové mezery vyžaduje zkušenosti. I tady jsme vám k dispozici.

Lze grafity také řezat?

Ano, některé třídy grafitů lze řezat na drátovce a tak vytvořit elektrodu se zajímavými a mimořádnými detaily. V praxi se nejvíce používají grafity EDM-3, EDM-C3, EDM-C200 a EDM-1. Zkušená obsluha by si měla poradit i s otatními třídami.

Odběr grafitového prachu
a použitých elektrod

Nástrojárny se na nás čas od času obracejí s dotazy jak postupovat při likvidaci grafitového prachu a odřezků, které vznikají při výrobě elektrod.

 

Naše služba odběr grafitového prachu vznikajícího při výrobě elektrod a použitých elektrod je spojena s trvalým zájmem společnosti  TEDOK chránit pracovní a životní prostředí. Zmíněné komodity tedy nejsou likvidovány uložením na skládce, nýbrž jsou beze zbytku uvedeny zpět do výrobního procesu. Tento postup šetří obnovitelné i neobnovitelné zdroje, snižuje zátěž životního prostředí a umožňuje aktivaci udržitelného rozvoje resp. konceptu cirkulární ekonomiky.


Bezodpadový systém práce s grafitovými materiály navazuje na spolehlivé dodávky grafitových materiálů a naše účinná technologická  doporučení, která redukují počty elektrod nutných pro zhotovení dutin forem a v důsledku toho lze produkovat menší množství grafitového prachu.

DSC_2821.jpg
bottom of page