top of page
Služby

Máme odpovědnost za všechny grafitové materiály a odborná doporučení pro výběr třídy grafitu včetně technologií pro jejich efektivní používání ve vašich elektroerozivních strojích.

 

Chceme, aby práce na nich byla snadnější a plynulejší s trvalým ziskem.

DSC_2889.jpg
Konzultace a školení

Čas od času vznikají mezi programátory elektrod, technology a obsluhou strojů debaty na téma výběru vhodného grafitu, počtu elektrod, velikosti jiskrové mezery a dalších otázek. Jako jejich dodavatel máme největší zájem tuto problematiku s uživateli grafitu diskutovat. Rádi se podělíme o zkušenosti a vyměníme si názory, případně navrhneme způsoby řešení. ​

 

Kromě telefonických konzultací poskytujeme školení přímo na vašich pracovištích. Máte-li dotazy ohledně školení, napište nám.

DSC_2916_edited.jpg

Technologická podpora

Výběr grafitového materiálu na elektrodu patří k nejrizikovějším částem výroby dutin forem. Správná volba rozhoduje o výrobních nákladech, splněných termínech, o zisku či ztrátě na daném projektu. Chybné rozhodnutí se obvykle projeví velmi rychle, obtížně se však napravuje.

 

Naši konzultanti k nim nabízejí odborné informace a předávají zkušenosti, které pomáhají čelit rizikům a negativním jevům, jež se při práci s grafitovou elektrodou během výroby objevují.

Screen Shot 2022-04-12 at 22.03_edited.jpg

EDM technická příručka

Tato příručka je souhrnem více než 20 tisíc testovacích programů intenzivního výzkumu a vývoje grafitových materiálů POCO. Informace v něm uvedené umožňují snadnou orientaci v problematice a pomáhají spolehlivě vybrat optimální třídu grafitu a podmínky pro stabilní a efektivní EDM proces. Tak lze předvídat výsledky práce v čase i kvalitě bez zbytečných stresů a nejistot.

 

Údaje obsažené v EDM technické příručce lze využít pro práci na všech modelech hloubicích strojů.

Odběr grafitového prachu a použitých elektrod

Nástrojárny se na nás čas od času obracejí s dotazy jak postupovat při likvidaci grafitového prachu a odřezků, které vznikají při výrobě elektrod.

 

Naše služba odběr grafitového prachu vznikajícího při výrobě elektrod a použitých elektrod je spojena s trvalým zájmem společnosti  TEDOK chránit pracovní a životní prostředí. Zmíněné komodity tedy nejsou likvidovány uložením na skládce, nýbrž jsou beze zbytku uvedeny zpět do výrobního procesu. Tento postup šetří obnovitelné i neobnovitelné zdroje, snižuje zátěž životního prostředí a umožňuje aktivaci udržitelného rozvoje resp. konceptu cirkulární ekonomiky.


Bezodpadový systém práce s grafitovými materiály navazuje na spolehlivé dodávky grafitových materiálů a naše účinná technologická  doporučení,  která redukují počty elektrod nutných pro zhotovení dutin forem a v důsledku toho lze produkovat menší množství grafitového prachu.

bottom of page