top of page
DSC_2860_edited.jpg

EDM grafitové materiály

Výrobcom foriem poskytujeme grafitové materiály v niekoľkých triedach.
Spolu s nimi aj jedinečnú technickú pomoc na akomkoľvek EDM zariadení.

TEDOK je aktívnym členom a partnerom Entegris POCO Materials International Sales Channel viac ako 22 rokov. Vďaka tomu využíva výhody najväčšej databázy grafitových materiálov. Zároveň poskytuje informácie, ako ich efektívne používať, a dáva odporúčania, ako plánovať a riadiť EDM procesy a plniť výrobné a ekonomické požiadavky.

Mersen_logo.svg.png
DSC_2860_edited.jpg
DSC_2938.jpg

Široké použitie

EDM grafity sú určené na výrobu elektród pre elektroerozívne obrábanie nástrojových a nerez ocelí, hliníka a špeciálnych zliatin vrátane kovových zliatin s vysokým obsahom medi. Sortiment zahŕňa bloky, hranoly, guľatinu a prírezy na mieru.

DSC_2889.jpg

Jednoduchá obrobiteľnosť

Naše grafity sa ľahko frézujú, hrany sa nevyštipujú, sú rovné a rohy ostré. Elektródy vrátane tenkých a vysokých rebier sú hneď po prvýkrát vo vynikajúcej kvalite. Štruktúra grafitu dovoľuje elektródy rezať na drôtovke.

DSC_2916_edited.jpg

Unikátne vlastnosti

Každá trieda grafitu zaručuje rovnováhu medzi opotrebovaním elektródy, úberom kovu a povrchom dutiny (plochy). Elektróda s odporúčaným nastavením prevádzkových parametrov stroja zaistí tie najlepšie výsledky danej práce.

DSC_8894_edited.jpg
DSC_2860_edited.jpg

Konzultácie a školenia

Podporujeme výrobcov foriem školením

a technickými informáciami.

Náš vzdelávací program EDM zahŕňa  základné a pokročilé kurzy priamo

vo vašich prevádzkach a dielňach.

DSC_2868.jpg

Technologická podpora

Naši konzultanti poskytujú záujemcom odborné informácie, ktoré pomôžu lepšie ovládať proces EDM, riešiť technologické výzvy a čeliť rizikám, s ktorými sa pri práci s grafitom môžu stretnúť.

DSC_2899.jpg

Technická príručka

Informácie umožňujú jednoducho a spoľahlivo vybrať optimálnu triedu grafitu pre daný obrobok a určiť podmienky pre prácu

na hĺbičke. Tak je možné predvídať výsledky práce v čase aj kvalite.

DSC_2864.jpg

Odber grafitového prachu a použitých elektród

bottom of page