top of page

Ako vyberať grafit?

Existujú početné názory na voľbu grafitu pre konkrétnu prácu. Domnievame sa, že objektívne existuje päť základných faktorov pre výber materiálu budúcej elektródy. Tieto faktory v skutočnosti rozhodujú o tom, či a nakoľko bude určitý projekt pracný a úspešný.

 

Päť kľúčových faktorov pre výber

1. úber materiálu (rýchlosť erodovania) sa značne mení podľa triedy grafitu. Správna voľba triedy grafitu pre elektródu daného tvaru umožňuje maximalizovať mieru úberu materiálu pri minimálnom opotrebovaní elektródy.

 

2. opotrebeniu elektródy nemožno úplne zabrániť. Voľba správneho materiálu na elektródu a optimálne nastavenie parametrov obrábania opotrebenia výrazne minimalizuje. To umožňuje znížiť počet elektród potrebných na efektívne zhotovenie dutín, a teda aj náklady na ich výrobu.

 

3. jemné konečné opracovanie povrchu sa získa kombináciou vhodného materiálu elektródy, vyplachovacích podmienok a správnym nastavením parametrov generátora. Na dosiahnutie najlepšieho povrchu dutiny je potrebné pracovať s grafitom obsahujúcim ultrajemné alebo angstromové častice as grafitami s vysokou pevnosťou.

 

4. tvrdosť grafitu je dôležitým faktorom pre jeho obrobiteľnosť. Dobrá obrobiteľnosť zaručuje presnú tvarovú dokonalosť elektródy a ovplyvňuje výrobné náklady. Grafit musí byť zároveň dostatočne pevný, aby odolal prípadnému poškodeniu pri manipulácii a opotrebovaní pri samotnom elektroiskrovom procese. Pevnosť a malá veľkosť častíc sú dôležité na dosiahnutie minimálnych polomerov a malých tolerancií.

 

5. cena grafitu na obstaranie elektródy býva voči celkovým nákladom na výrobu formy zanedbateľná. Táto skutočnosť sa často prehliada. Pri kalkulácii nákladov má oveľa väčšiu váhu čas nutný na jej výrobu, doba elektroerozívneho procesu, opotrebenie elektródy a náklady na obsluhu stroja. Preto sa oplatí poznať vlastnosti grafitu a výkonnostné charakteristiky materiálu elektródy a ich účinok na obrobok počas obrábania.

 

Pokiaľ máte pochybnosti o výbere správnej triedy grafitu, kedykoľvek nás kontaktujte.
Reagujeme okamžite, pretože vieme, že výrobné lehoty sú dané a čas stojí peniaze.

Existuje univerzálny grafit?

Elektróda z jednej triedy grafitu, ktorá je vhodná na určitú prácu, dáva pri rovnakých parametroch nastavenia úplne iné výsledky ako elektróda z inej triedy.Rozdiely sú okrem iného v obrobiteľnosti, kvalite elektródy, rýchlosti úberu, akosti povrchu a opotrebovaní elektródy. Inými slovami: s rôznym grafitom sa možno podarí urobiť rovnakú prácu, ale kvalita dutiny a náklady na jej zhotovenie sa budú významne líšiť.

Na čo je užitočná znalosť vlastností grafitov

Formy sú stále zložitejšie, tlak na ceny väčší a termíny kratšie a kratšie. Znalosť vlastností grafitov a ich štruktúry je podmienkou správneho výberu grafitu na zhotovenie elektródy ako originálneho nástroja na obrábanie. Materiál elektródy spoluvytvára rozdiel medzi ziskom a stratou, úspechom a neúspechom.

 

Aký je grafit, tak kvalitná bude elektróda. Aká je elektróda, taká bude dutina. Dutina je zrkadlom elektródy.

Veľkosť iskrovej medzery

Iskrová medzera (GAP) má spolu s grafitovým materiálom rozhodujúci vplyv na efektívnosť EDM procesu. Spolurozhoduje o rýchlosti erodovania, výrobných časoch a nákladoch, kvalite práce. Nevhodne zvolená iskrová medzera býva tiež nezriedka príčinou problémov, ktoré sa pri práci s grafitom vyskytujú. Vieme, že zmena GAP urýchlila pri niektorých operáciách zhotovenie dutiny o vysoké desiatky percent. Správne určenie veľkosti iskrovej medzery si vyžaduje skúsenosti. Aj tu sme vám k dispozícii.

Je možné grafity tiež rezať?

Áno, niektoré triedy grafitov je možné rezať na drôtovke a tak vytvoriť elektródu so zaujímavými a mimoriadnymi detailmi. V praxi sa najviac používajú grafity EDM-3, EDM-C3, EDM-C200 a EDM-1. Skúsená obsluha by si mala poradiť aj s otátnymi triedami.

Ako likvidovať grafitový odpad?

Likvidáciu grafitového prachu a odrezkov, ktoré vznikajú pri výrobe elektród, riešia nástrojárne rôznymi spôsobmi.Vychádzame v ústrety tým nástrojárňam, ktoré nám garantujú, že odpad obsahuje výhradne grafitové materiály POCO. V takom prípade ho vykúpime.

 

Napriek všetkej opatrnosti a zásadám triedenia grafitového odpadu sa môže stať, že sa v ňom objavia aj použité elektródy a nečistoty. Aj v tomto prípade sme schopní túto službu zaistiť.

 

V rámci ochrany pracovného a životného prostredia a zdravia je výroba elektród as tým spojená hygiena práce trvalo v záujme spoločností TEDOK/POCO. Napríklad aj tým, že poskytujeme konzultácie, ako znižovať počty elektród nutných na výrobu dutín foriem, a tak okrem iného redukovať množstvo grafitového odpadu.

Táto služba je dostupná len pre zákazníkov so sídlom v Českej republike.

DSC_2821.jpg
bottom of page