top of page
Služby

Máme zodpovednosť za všetky grafitové materiály a odborné odporúčania pre výber triedy grafitu vrátane technológií na ich efektívne používanie vo vašich elektroerozívnych strojoch.

 

Chceme, aby práca na nich bola jednoduchšia a plynulejšia s trvalým ziskom.

DSC_2889.jpg

Konzultácie a školenia

Čas od času vznikajú medzi programátormi elektród, technológmi a obsluhou strojov debaty na tému výberu vhodného grafitu, počtu elektród, veľkosti iskrovej medzery a ďalších otázok. Ako ich dodávateľ máme najväčší záujem túto problematiku s používateľmi grafitu diskutovať.Radi sa podelíme o skúsenosti a vymeníme si názory, prípadne navrhneme spôsoby riešenia.

 

Okrem telefonických konzultácií poskytujeme školenia priamo na vašich pracoviskách.Ak máte otázky ohľadom školenia, napíšte nám .

DSC_2916_edited.jpg

Technologická podpora

Výber grafitového materiálu na elektródu patrí k najrizikovejším častiam výroby dutín foriem. Správna voľba rozhoduje o výrobných nákladoch, splnených termínoch, o zisku či strate na danom projekte. Chybné rozhodnutie sa zvyčajne prejaví veľmi rýchlo, ťažko sa však napravuje.

 

Naši konzultanti k nim ponúkajú odborné informácie a odovzdávajú skúsenosti, ktoré pomáhajú čeliť rizikám a negatívnym javom, ktoré sa pri práci s grafitovou elektródou počas výroby objavujú.

Screen Shot 2022-04-12 at 22.03_edited.jpg

Technická príručka

Táto príručka je súhrnom viac ako 20 tisíc testovacích programov intenzívneho výskumu a vývoja grafitových materiálov POCO. Informácie v ňom uvedené umožňujú ľahkú orientáciu v problematike a pomáhajú spoľahlivo vybrať optimálnu triedu grafitu a podmienky pre stabilný a efektívny EDM proces. Tak je možné predvídať výsledky práce v čase aj kvalite bez zbytočných stresov a neistôt.

 

Údaje obsiahnuté v EDM technickej príručke je možné využiť na prácu na všetkých modeloch hĺbiacich strojov.

Odber grafitového prachu a použitých elektród

Nástrojárne sa na nás čas od času obracajú s otázkami ako postupovať pri likvidácii grafitového prachu a odrezkov, ktoré vznikajú pri výrobe elektród.

 

Naša služba odber grafitového prachu vznikajúceho pri výrobe elektród a použitých elektród je spojená s trvalým záujmom spoločnosti  TEDOK chrániť pracovné a životné prostredie. Spomínané komodity teda nie sú likvidované uložením na skládke, ale sú bezo zvyšku uvedené späť do výrobného procesu. Tento postup šetrí obnoviteľné aj neobnoviteľné zdroje, znižuje záťaž životného prostredia a umožňuje aktiváciu udržateľného rozvoja resp. konceptu cirkulárnej ekonomiky.


Bezodpadový systém práce s grafitovými materiálmi nadväzuje na spoľahlivé dodávky grafitových materiálov a naše účinné technologické odporúčania, ktoré redukujú počty elektród nutných na zhotovenie dutín foriem av dôsledku toho je možné produkovať menšie množstvo grafitového prachu.

Táto služba je k dispozícii len pre zákazníkov so sídlom v Českej republike.

bottom of page